Resum

Normalment la música ens fa moure, però amb Ninus Music, nosaltres fem moure la música! Ninus Music és una aplicació per a generar sons i efectes visuals a partir del moviment i gestos del nostre cos, facilitant així un entorn creatiu on les postures corporals es converteixen en controladors precisos capaços de modificar en temps real les característiques del so i dels efectes visuals de la projecció. Tanmateix, Ninus Music ens permet barrejar la creació artística amb el joc. L’usuari pot activar sons que se li presenten per la projecció en forma de ‘botons’ saltant-hi a sobre, modificant així el resultat de la seva actuació i afegint la dimensió de l’espai en el procés creatiu. D’aquesta manera l’usuari i el joc, de manera indirecte, creen música.

Esdeveniments

Related Projects