Resum

Aprèn els conceptes i les pregàries de la catequesi de la manera més divertida i emocionant amb Ninus. Ninus Catequesi gamifica diferents aspectes de la catequesi, fent-la més propera i motivadora als nois i noies que s’inicien en l’aprenentatge de la doctrina catòlica. Ninus Catequesi complementa la metodologia actual d’ensenyament de la doctrina catòlica per nens de 7 a 9 anys amb activitats en grup, basades en el joc, que aborden aspectes clau del catecisme, i capten l’atenció dels joves de forma que el diàleg posterior entre el grup i el catequista és més ric i participatiu. A més, també incorpora activitats focalitzades en la memorització i comprensió de les pregàries, per exemple el Credo.

Client

Related Projects