Resum

La interacció natural com el moviment, els gestos i la veu és molt adequada per a cobrir diferents necessitats que pugin tenir usuaris amb dificultats psíquiques i/o motores. L’entorn Ninus facilita aquesta interacció i és bàsica per al disseny d’aplicacions amb finalitats educatives i/o clíniques. A més, la plataforma Ninus permet l’ús de les interaccions naturals per a controlar programes de tercers que normalment funcionen amb altres interaccions, com les associades a l’ús del  teclat i ratolí i/o control amb la mirada. Així doncs, btripple ha desenvolupat una interfície per tal de poder controlar els softwares “Look to Learn” i “Sensory Eye FX”. Per tant, els usuaris amb dificultats psíquiques i motores poden utilitzar Ninus i els seus continguts per potenciar les seves necessitats amb les interaccions naturals que Ninus permet, i a més, poden utilitzar continguts d’altres programes externs com els esmentats anteriorment.

Distribuïdors

    Clients

      Related Projects